Javni razpis občine Ajdovščina za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2022

datum: 28.01.2022

kategorija: Aktualne novice

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci LPŠ; športna društva in športne zveze, zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, zasebni športni delavci.

Rok za oddajo vlog je SREDA, 16. 2. 2022. Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. Za oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina na neuraden dan, je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih.

Dodatne informacije ter razpisni obrazci

 

 

 

temperatura vode: 29oC
sob. 11. julij: 9h - 19h

aktualno