Anketa o zadovoljstvu uporabnikov letnega kopališča v poletni sezoni 2023

V imenu zaposlenih Zavoda za šport Ajdovščina se vam že vnaprej zahvaljujemo za izponjevanje ankete. 

Rok oddaje ankete

Petek 29. september 2023

M
Ž
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
DA
NE
DA
NE

3-2=
temperatura vode: 29oC

aktualno